ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER


Ticari Unvan : (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)

Adres : Şirince Mahallesi 220 Sokak 18/A Selçuk/İZMİR

Telefon : +90 532 310 98 88

E-posta Adresi : [email protected]

 
2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı, Soyadı veya Unvanı : Üyenin Adı

Adres : Üyenin Adresi

Telefon : Üyenin telefon numarası

Cep Telefonu : Üyenin Cep telefonu numarası

E-posta : Üyenin e-posta adresi

 
3. KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 
4. SÖZLEŞME KONUSU MAL veya HİZMETLERİN TEMEL NİTELİKLERİ

4.1 ÜRÜN BİLGİLERİ ve ÖDEME ŞEKLİ

    Malların cinsi, türü, adeti, marka ve modeli, rengi, vergiler dâhil satış bedeli, kargo ücretleri ve alıcının seçmiş olduğu ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir:

4.2. TESLİMAT BİLGİLERİ

Teslimat adresi:

Teslim edilecek kişi:

Fatura adresi:

...

 
Satın alınmış olan ürünler, alıcının vermiş olduğu teslimat adresine ve alıcının belirtmiş olduğu kişiye, sözleşme tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde teslim edilecektir. Bu süre Alıcı’ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Teslimat masrafları, kargo ücretleri ve paketleme ücretleri satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe alıcıya aittir. Ürün teslimatı kargo firmaları aracılığı ile yapılmaktadır. Kargo firmasının, ürünlerin alıcıya teslimi aşamasında yaşadığı aksaklıklardan satıcı sorumlu değildir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı’ya aittir. Sipariş konusu Ürün teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin bir nüshasının Satıcıya ulaştırılmış olması veya elektronik ortamda onaylanması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünü teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Teslimat; stok durumunun müsait olması ve mal bedelinin Satıcı’ nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.

Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle ürün teslimatında gecikmeler olduğunda, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya gecikmeye neden olan mücbir sebeplerin sona ermesine kadar bekleyebilir.

 5. SÖZLEŞME TARİHİ ve GEÇERLİLİK SÜRESİ

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu sözleşme Alıcı’nın e-posta adresine gönderilmiş ve alıcı tarafından elektronik ortamda verilen onay ile kabul edilmiştir. Elektronik ortamda onay verilen tarih aynı zamanda sözleşmenin tarihidir. İş bu formda yer alan ürünlere ilişkin olarak Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler, ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerlidir. Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerindeki süreler iş bu formda yer alan ürünün Alıcı’ya teslim edilmesini takiben başlayacak ve sona erecektir.

 

6.CAYMA HAKKI

Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda Alıcı’nın bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Alıcı, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Alıcı, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Ayrıca iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte teslim edilen diğer ekler, promosyon ve hediyeler, evrak ve diğer gereklilikler ile teslim edilmesi şarttır.

Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, Alıcı’ nın malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belgeyi Alıcı’ya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

 7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

a) Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


b) Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

8. ALICILARIN ŞİKÂYET VE İTİRAZLARI

Alıcıların şikâyet ve itirazları konusunda başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde alıcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir.

9. DİĞER HÜKÜMLER

İşbu formda belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı